Display
133. Severus II
133. Severus II
Sévère II 306/Rome/SAC MON VRB AVGG ET CAESS NN
Sévère II 306/Rome/SAC MON VRB AVGG ET...
Sévère II 305-306/Siscia/GENIO POPVLI ROMANI
Sévère II 305-306/Siscia/GENIO POPVLI ...
Sévère II 305-306/Siscia/GENIO POPVLI ROMANI
Sévère II 305-306/Siscia/GENIO POPVLI ...
Severus II Nummus RIC 171
Severus II Nummus RIC 171
Sévère II nummus PTR
Sévère II nummus PTR
Follis de Sévère II césar pour Aquilée
Follis de Sévère II césar pour Aquilée
Follis de Sévère II auguste pour Héraclée
Follis de Sévère II auguste pour Hérac...
Sévère II césar quart de nummus Siscia
Sévère II césar quart de nummus Siscia
Follis de Sévère II pour Siscia
Follis de Sévère II pour Siscia
Quart de follis de Severus II pour Siscia
Quart de follis de Severus II pour Sis...
Sévère II
Sévère II
Follis de Sévère II césar pour Rome
Follis de Sévère II césar pour Rome
Follis de Sévère II pour Siscia
Follis de Sévère II pour Siscia
Follis de Sévère II césar pour Rome
Follis de Sévère II césar pour Rome
Follis de Sévère II césar pour Carthage
Follis de Sévère II césar pour Carthag...
Follis de Sévère II césar pour Aquilée
Follis de Sévère II césar pour Aquilée
Follis de Sévère II césar pour Ticinium
Follis de Sévère II césar pour Ticiniu...
Follis de Sévère II auguste pour Ticinium
Follis de Sévère II auguste pour Ticin...
Follis de Sévère II césar pour Carthage
Follis de Sévère II césar pour Carthag...
Follis de Sévère II césar pour Carthage
Follis de Sévère II césar pour Carthag...
Follis de Sévère II césar pour Londres
Follis de Sévère II césar pour Londres
Follis de Sévère II césar pour Lyon
Follis de Sévère II césar pour Lyon
Follis de Sévère II césar pour Serdica
Follis de Sévère II césar pour Serdica
Follis de Sévère II césar pour Héraclée
Follis de Sévère II césar pour Héraclé...