Justin II et Sophie - Pentanummium - Constantinople

Justin II et Sophie (565-578), pentanummium, bronze, Constantinople, A/ Monogramme de Justin II et Sophie, R. E lunaire, B devant – Sommer 5.14 / SEAR 363 / MIBEC 45

2,08 g

Other information

22 Feb 2019
60
Sommer 5.14
robot killer