Affichage
1 euro 2012
1 euro 2012
50 euro cent 2011
50 euro cent 2011
50 Pfennig 1949 G
50 Pfennig 1949 G
10 pfennig 1906 A
10 pfennig 1906 A
10 pfennig 1900 D
10 pfennig 1900 D
10 pfennig 1890 A
10 pfennig 1890 A
5 Reichspfennig
5 Reichspfennig
5 pfennig 1900 D
5 pfennig 1900 D
5 pfennig 1876 D
5 pfennig 1876 D
3 Pence 1918
3 Pence 1918
3 Pence 1917
3 Pence 1917
3 Pence 1916
3 Pence 1916
5 Drachmes 1930 Londres
5 Drachmes 1930 Londres
1 Pice 1944
1 Pice 1944
2 Cents 1994
2 Cents 1994
1/2 Nouveau Sheqel 1985
1/2 Nouveau Sheqel 1985
1/4 dollar 2005 D Oregon
1/4 dollar 2005 D Oregon
1/4 dollar 2003 D Maine
1/4 dollar 2003 D Maine
5 Dinars 2002
5 Dinars 2002
2 Francs 1949 B
2 Francs 1949 B
2 Francs 1948 B
2 Francs 1948 B
2 Francs 1946 B
2 Francs 1946 B
1 Franc 1950 B
1 Franc 1950 B
50 Centimes 1945 C
50 Centimes 1945 C
1 Mark 1985 F
1 Mark 1985 F
10 Centimos 1959
10 Centimos 1959
10 New Pence 1976
10 New Pence 1976
2 Centimes 1914
2 Centimes 1914
1 Centime 1920
1 Centime 1920
1 Penny 1916
1 Penny 1916
10 Pesos 1998
10 Pesos 1998
5 Nuevos Pesos 1992
5 Nuevos Pesos 1992
2 Pesos 1998
2 Pesos 1998
20 Centanvos 2001
20 Centanvos 2001
25 000 livre 1997
25 000 livre 1997
5 000 Livre 1995
5 000 Livre 1995
5 pesetas 1957 (65)
5 pesetas 1957 (65)
1 KRONE 1998
1 KRONE 1998
2,50 Escudos 1977
2,50 Escudos 1977
100 Forint 1997
100 Forint 1997
20 Forint 1995
20 Forint 1995
5 Francs 1964
5 Francs 1964
3 Pence 1912
3 Pence 1912
2 Forint 1997
2 Forint 1997
1 Franc 1967 fl
1 Franc 1967 fl
2 Dollars 2004
2 Dollars 2004
1 Dollar 1989
1 Dollar 1989
1 Dollar 1988
1 Dollar 1988
1 Dollar 1987
1 Dollar 1987
25 Cents 1988
25 Cents 1988
25 Cents 1987
25 Cents 1987
25 Cents 1985
25 Cents 1985